Happy Homepage
Akira Avenue
Angels A to Z
Ayliyah Avenue
Brody Close
Bruno's Bedtime
Choocho Station
Comfort Valley
Corey's Castle
Dinah's Drive
Dino's Burger.
Dionne Bridge
Disney Drive
Donna's Diner
Fairy Square
Ffordd Llyfr
Ha-Ha Arcade
Happy Mansions
Jaimie's Zoo
J.J's Junction
Jo's Galleon
K. K's Square
Kid's House
Kid's Treasury
Kindness Street
King P. Palace
Knock Meadow
Lily's Yard
Monty's Circus
Minnie Marsh
Molly Melody
Noah's Ark
Nonsense Avenue
Nursery Land
Odhran's Tale
Pastimes
Penguin Avenue
Pleasure Land
Pooh's Park
Princess Way
Prudence Close
Prince's Alley
Queen P Palace
Rabbit's Warren
Sage Rise
Scotch Corner
Scrap City
Spiggy Square
Studio Ghibli
Sunday School
Tilly Teapot
Toby Bucket
Unicorn Meadow
Merry - Land
Blog
Photo's
Diddily Dee Dot's Dreamland for Children Everywhere
Blog
Subscribe: Add to Google Add to My Yahoo! Subscribe in NewsGator Online Add to My AOL


Sat, 24 Oct 2009
Another little trip to Wales and Llyfr Del, this time it's a little girl called Gwen, who had to sit in the corner as a dunce

Llyfr Del
Ar Ystol y Gosb.

   Chwi welwch Gwen yn eistedd  ar ystol y gosb, dan ddirmyg mawr. Y mae y plant i gyd yn ei gweled yn y fan acw, a chap y cywilydd am ei phen Y mae ei chalon fach yn llawn;  y mae'n edrych i lawr, ac yn rhoi ami ochenaid. Y mae'n cofio mor anwyl y'r oedd ei mam yn ei chusanu yn y bora, a daeth hiraeth maw'r arni am gael bod ar lin ei mam i wrando ar ryw ystori.

   Beth oedd Gwen wedi wneyd
? Wel, a welwch chwi'r llechen sydd ar lawr yn ei hymyl ? Yr oedd yr athraw wedi peri iddynt lloiosogi 213 â 2. Yn oedd yn waith hawdd ac yr oedd
pob yn wedi gwneyd ond Gwen. Y mai ei gwaith ar lawr wrth ei hochr, a hithau'n gorfDunce. od eistedd ar ystol y gosb, a chap y  gwarth am ei phen.

   Ond waeth heb son, ne fedrai Gwen ddim dysgu, er ei bod wedi treio ei goreu. Ond yr oedd yn un o'r genethod bach mwynaf a charedicaf yn yr holl wlad. Medrai ddweyd y gwir, medrai wneyd pob peth ddywedai ei mam wrthi, a medrai gadw ei brodyr bach yn ddiddig, - ac onid ydyw hyn yn llawer mwy na medru gwneyd sym ?

   Beth yw ystyr y gair dunce sydd ar y cap ? Enw dyn ydyw, enw Duns Scotus. Ysgolha
ig mawr oedd ef, ond daeth pobl eiddilach ar ei ol, a thybient nad oedd Duns yn ddim o'i gydmaru a hwy, a galwasant bawb byr ei ddeall yn dunce.

   Gwn  ll mae Gwen heddyw. Y mae ei chalon hael, garedig, yn ei gwyneyd llawer gwaith mil anhaws na "multiply 213 by 2."

   Peth anodd ydyw dysgu; ond y mae plant bach ufudd yn siwr o ddysgu'n iawn, ond iddynt dreio, a chael digeon o amser.


Owen Morgan Edwards (26 December 1858 – 15 May 1920)
Posted 15:46

No comments


Post a Comment:
site  zoomshare