Happy Homepage
Akira Avenue
Angels A to Z
Ayliyah Avenue
Brody Close
Bruno's Bedtime
Choocho Station
Comfort Valley
Corey's Castle
Dinah's Drive
Dino's Burger.
Dionne Bridge
Disney Drive
Donna's Diner
Fairy Square
Ffordd Llyfr
Ha-Ha Arcade
Happy Mansions
Jaimie's Zoo
J.J's Junction
Jo's Galleon
K. K's Square
Kid's House
Kid's Treasury
Kindness Street
King P. Palace
Knock Meadow
Lily's Yard
Monty's Circus
Minnie Marsh
Molly Melody
Noah's Ark
Nonsense Avenue
Nursery Land
Odhran's Tale
Pastimes
Penguin Avenue
Pleasure Land
Pooh's Park
Princess Way
Prudence Close
Prince's Alley
Queen P Palace
Rabbit's Warren
Sage Rise
Scotch Corner
Scrap City
Spiggy Square
Studio Ghibli
Sunday School
Tilly Teapot
Toby Bucket
Unicorn Meadow
Merry - Land
Blog
Photo's
Diddily Dee Dot's Dreamland for Children Everywhere
Blog
Subscribe: Add to Google Add to My Yahoo! Subscribe in NewsGator Online Add to My AOL


Sun, 17 Aug 2008
And now from Wales, Diddily brings you a little poem about Three Little Dogs, who are very naughty.
These are Diddily's three little dogs.
But now for all the Welsh speakers in Dreamland here is:-

 Tri Chi Bach

Roedd tri chi bach yn byw mewn cenel clyd,
Ac ni fu cwn erioed mor wyn eu byd;
Ond trwy bob dydd gofynnai'r tri i'w mam,
"Pryd cawn ni fynd allan i chware naid a llam?"

Ac ar ryw ddiwrnod braf wele dri chi bach
Yn rhedeg hyd y caeau yn llon ac iach;
Ac wele hwy'n dod at dawel lyn o ddwr,
Ac yn y llyn hwy welent ryfeddod yn siwr.

'Roedd tri chi bach yng ngwaelod y llyn,
Yn edrych i fyny o'r dwr mor wyn;
'Roedd tri bach ymchwilgar yn gofyn i dri, -
"Y cwn bach gwynion pwy ydych chwi?"

Gwenai tri chi bach uwch ben y llyn,
A gwenai'r lleill arnynt yn swynol a syn;
Ond toc wele dri yn cyfarth yn ffol,
A thri bach y llyn yn cyfarth yn ol.


Ebe'r tri, - "Ni ddioddefwn ni sen fel hyn;"
Ac ymaith a hwy ar eu pen i'r llyn;
Tarawodd eu pennau y gwaelod yn glau,
A dacw dri chi bach yn edifarhau.


Os gwenwn ni, cawn wenau yn ol,
Ond gofid a gawn wrth ymosod yn ffol;
Ein hawydd i ymosod yn fwynder a droer
Wrth gofio'r cwn bach fu yn y dwr oer.

rhodd Owen Edwards.>
Posted 14:26

No comments


Post a Comment:
site  zoomshare